Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/5 - 30/5)
27-05-2019

Đổi Vật Phẩm

-= Đổi Vật Phẩm  =-

Thời gian:
  • 28/5 - 30/5 | Áp dụng S1 - S196
Số lần đổi mỗi ngàyVật Phẩm dùng để đổiVật Phẩm NhậnGiới hạn VIP
1Vàng*666Lương Nhân Lệnh *21*Bản Mão Cửu HợpVIP 0
Vàng*666Lương Nhân Lệnh *21*Bản Áo Cửu HợpVIP 0
Vàng*666Lương Nhân Lệnh *21*Bản Dây Cửu HợpVIP 0
Vàng*666Lương Nhân Lệnh *21*Bản Ngọc Cửu HợpVIP 0
Vàng*666Lương Nhân Lệnh *21*Bản Giày Cửu HợpVIP 0
Vàng*666Lương Nhân Lệnh *21*Bản Mão Tiêu DaoVIP 0
Vàng*666Lương Nhân Lệnh *21*Bản Áo Tiêu DaoVIP 0
Vàng*666Lương Nhân Lệnh *21*Bản Dây Tiêu DaoVIP 0
Vàng*666Lương Nhân Lệnh *21*Bản Ngọc Tiêu DaoVIP 0
Vàng*666Lương Nhân Lệnh *21*Bản Giày Tiêu DaoVIP 0
120Vàng*25Bạc*9991*Đá Hoa QuangVIP 0
Vàng*25Bạc*9991*Đá Vẫn QuangVIP 0
40Vàng*50Bạc*9991*Thiên Tằm TiVIP 0
Vàng*50Bạc*9991*Kim Tơ MộcVIP 0
20Vàng*36Bạc*9992* EXP Đơn SiêuVIP 0
Vàng*66Bạc*9991* Quà Đơn DượcVIP 0
Vàng*68Bạc*9991* Cửu Âm Chân KinhVIP 0
Vàng*366Bạc*99910* Túi EXP Tài nghệVIP 0
5Vàng*200 Hộp Mảnh Thần*3Vip 1 
5Vàng*200 Tinh Thần Nguyên*1Vip 1 
20Vàng*100 Quà Tiềm Năng*1Vip 0
5Vàng*1  Quà Tiềm Năng*2Vip 10
10Vàng*500 Đá Thân Mật Thú Cưng*1Vip 0
10Vàng*1000 Bùa Tẩy Luyện Cao*10Vip 0
5Vàng*2000 Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1Vip 0
20Vàng*188 Tinh Phách Nhanh lv4*1VIP 0
20 (khuyến mãi)Vàng*888 Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*1Vip 0
20Vàng*180 Đá EXP Thời Trang*1Vip 0
6 (ưu đãi)Vàng*2999 Đá Chân Tiên*1Vip 0