Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/5 - 30/5)
27-05-2019

Kho Báu Cung Đình nhận Nền Lục Dương & Hoa Liên Server

-= Kho Báu Cung Đình nhận Nền Lục Dương & Hoa Liên Server =-

Thời gian:
  • 28/5 - 3/6 | Áp dụng S1 - S196
Đại Kiều
Nạp mỗi ngày ít nhấtPhần thưởng     
Ngày thứ nhất nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*1Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hộp Đá-Siêu*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn Đại Kiều *5 
Ngày thứ hai nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*2Đá Thức Tỉnh*1Đá Luyện*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn Đại Kiều *10 
Ngày thứ ba nạp 80 VàngĐá Thức Tỉnh*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*3Quà Tiềm Năng*3Hồn Đại Kiều *10 
Ngày thứ tư nạp 80 VàngHoa Thời Khắc Hồng*1Đá Luyện*1Túi 100 Vàng*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn Đại Kiều *15 
Ngày thứ năm nạp 80 VàngHoa Hẹn Ước*1Đá Luyện Cao*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*5Hồn Đại Kiều *15 
Ngày thứ sáu nạp 80 VàngUy Hổ Kỳ*1Sắc Phong Lệnh-Cổ*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*6Hồn Đại Kiều *15 
Ngày thứ bảy nạp 80 VàngNền Lục Dương *1Đá Thức Tỉnh*3Quà Tiềm Năng*10Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Hồn Đại Kiều *20Phi Phong Tím*1