Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/5 - 30/5)
27-05-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 28/5 - 30/5 Áp dụng: S1-196
Số Vàng nạpQuà
200Chìa Thần Bí*5Tinh Thần Nguyên*1Đá Thức Tỉnh*1
388Quà Tiềm Năng*5Tinh Thần Nguyên*3Hộp Sách KN Cao*1
800 (ưu đãi)Hộp Tinh Phách lv4*2Mảnh Linh Thú*5Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
1200Đá Tăng ST5*1Quà Tiềm Năng*5Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Đặc tính tăng hoàn cao*2Quà Tiềm Năng*10Mảnh Linh Thú*10
4000 (ưu đãi)Đá Nhanh Nhẹn lv6*1Mảnh Linh Thú*20Phi Hoa Quyến Luyến*2
6750Đặc tính tăng hoàn cao*4Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Uy Hổ Kỳ*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000 (ưu đãi)Tinh Hoa Linh Thú*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Hôp Tinh Phách Lv7*1
40000Đá Luyện Cao*5Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1
50000Hộp Tinh Phách lv7*3Quà Tiềm Năng*100Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1