Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/5 - 30/5)
27-05-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 28/5 - 30/5 Áp dụng S1 - S196
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá Luyện*1Chìa Thần Bí*2Tinh Thần Nguyên*1 Hoa Băng Giá*3
200200 VàngĐá Luyện*1Chìa Thần Bí*2Tinh Thần Nguyên*1 Hoa Băng Giá*5
388400 VàngĐá Luyện*1Chìa Thần Bí*4Tinh Thần Nguyên*1 Hoa Băng Giá*10
800800 VàngĐá Luyện*1Chìa Thần Bí*8Tinh Thần Nguyên*1 Hoa Băng Giá*20
12001200 VàngĐá Luyện*2Chìa Thần Bí*12Tinh Thần Nguyên*1 Hoa Băng Giá*50
20002000 VàngĐá Luyện*2Chìa Thần Bí*20Tinh Thần Nguyên*2Đặc tính tăng hoàn Cao*2Hoa Băng Giá*100
40004000 VàngĐá Luyện*4Chìa Thần Bí*40Tinh Thần Nguyên*4Đặc tính tăng hoàn Cao*4Hoa Băng Giá*150
67506750 VàngĐá Luyện*7Chìa Thần Bí*60Tinh Thần Nguyên*6Đặc tính tăng hoàn Cao*7Hoa Băng Giá*200