Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/5 - 30/5)
27-05-2019

Quà Đăng Nhập 7 ngày - Mừng Quốc tế Thiếu Nhi (duy nhất mùa này)

-= Quà Đăng Nhập 7 ngày - Mừng Quốc tế Thiếu Nhi (duy nhất mùa này) =-

Thời gian:
  • 28/5 - 3/6 | Áp dụng S1 - S196
NgàyPhần thưởng
28/5Kẹo Que*1Đỉnh Bạc Lớn*50Chìa Thần Bí*3
29/5Kẹo Que*1Quà Tiềm Năng*5Chìa Thần Bí*10
30/5Kẹo Que*1Mảnh Linh Thú*5Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
31/5Kẹo Que*1Đá Thức Tỉnh*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
1/6Kẹo Que*1Đá Thức Tỉnh*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
2/6Kẹo Que*1Đá Thức Tỉnh*1Chìa Thần Bí*10
3/6Kẹo Que*1Đá Thức Tỉnh*1Quả Kỳ Dị*5