Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/9 - 1/10)
28-09-2018

Nạp Tích Lũy Nhận Phi Phong Đỏ & Đá Thiên Thạch Cổ

Thời gian: 10h ngày 28/9 - 23h59 ngày 1/10
Phạm vi: S1 - S177

Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Đá Luyện*1Đĩnh Bạc Lớn*200Bí Đỏ*3
800Đặc tính tăng hoàn*5Đĩnh Bạc Lớn*400Bí Đỏ*5
1200Đá Đột Phá Trang Bị *5Đĩnh Bạc Lớn*600Bí Đỏ*10
2000Đá Đột Phá Trang Bị *10Tinh Thần Nguyên*2Bí Đỏ*15
4000Đặc tính tăng hoàn*5Tinh Thần Nguyên*3Bí Đỏ*20
6750Uy Hổ Kỳ*1Đá Luyện*3Bí Đỏ*25
13500Quà Tiêu Tương*1Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Đá Luyện*3
20000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Thiện Thạch Cổ*1Đá Luyện*5
30000Túy Mộng Thương Lan*1 (Phi Phong Đỏ)Đặc Tính Tăng Hoàn-Cao*10Bí Đỏ*40
40000Hộp Mảnh-Thần*60Uy Hổ Kỳ*2Đá Luyện Cao*1
50000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Uy Hổ Kỳ*2Đá Luyện Cao*3