Chuỗi Sự Kiện Tuần (29.1 - 31.1)
28-01-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 29.1 - 31.1 Áp dụng S1 - S188
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Xẻng Lạc Dương*1Đá Luyện*1Chìa Khóa Tử Kim*1Hoa Đón Xuân*3
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Xẻng Lạc Dương*2Đá Luyện*1Chìa Khóa Tử Kim*2Hoa Đón Xuân*5
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Xẻng Lạc Dương*4Đá Luyện*1Chìa Khóa Tử Kim*4Hoa Đón Xuân*10
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Xẻng Lạc Dương*8Đá Luyện*1Chìa Khóa Tử Kim*6Hoa Đón Xuân*20
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Xẻng Lạc Dương*12Đá Luyện*2Chìa Khóa Tử Kim*8Hoa Đón Xuân*50
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Xẻng Lạc Dương*20Đá Luyện*2Chìa Khóa Tử Kim*10Hoa Đón Xuân*100
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Xẻng Lạc Dương*40Đá Luyện*4Chìa Khóa Tử Kim*12Hoa Đón Xuân*150
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Xẻng Lạc Dương*70Đá Luyện*7Chìa Khóa Tử Kim*20Hoa Đón Xuân*200