1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (29/10 - 31/10)
29-10-2018

Nạp Vàng Tặng 100% Vàng & Quà Hiếm

Thời gian: 0h ngày 29/10 - 23h59 ngày 29/10 áp dụng cho S1 - S180
Thời gian: 0h ngày 30/10 - 23h59 ngày 31/10 áp dụng cho S1 - S181

Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngEXP Đơn Chí Tôn*1Quy Giáp*4Đặc tính tăng hoàng*1Đá Luyện*1Hoa halloween sợ hãi*1
200200 VàngTinh Thần Nguyên*3Sắc Phong Lệnh Cổ*1Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Luyện*1Hoa halloween sợ hãi*1
388400 VàngEXP Đơn Chí Tôn*3Quy Giáp*6Đặc tính tăng hoàng*2Đá Luyện*1Hoa halloween sợ hãi*1
800800 VàngEXP Đơn Chí Tôn*5Uy Hổ Kỳ*1Đặc tính tăng hoàng*2Đá Luyện*3Hoa halloween sợ hãi*1
12001200 VàngEXP Đơn Chí Tôn*7Quy Giáp*10Đặc tính tăng hoàng*3Đá Luyện*2Hoa halloween sợ hãi*2
20002000 VàngEXP Đơn Chí Tôn*10Quy Giáp*12Đặc tính tăng hoàng*6Đá Luyện*3Hoa halloween sợ hãi*4
40004000 VàngEXP Đơn Chí Tôn*20Quà Tiêu Tương*1Đặc tính tăng hoàng*12Đá Luyện*5Hoa halloween sợ hãi*6
67506750 VàngEXP Đơn Chí Tôn*30Quy Giáp*20Đặc tính tăng hoàng*20Đá Luyện*7Hoa halloween sợ hãi*10