Chuỗi Sự Kiện Tuần (3/5 - 6/5)
02-05-2019

BXH Vui Vẻ Ngư Huyền Cơ & Võ Tắc Thiên

-= BXH Vui Vẻ Ngư Huyền Cơ & Võ Tắc Thiên =-

Thời gian:
  • 01:05 ngày 3/5 - 5/5 | Áp dụng S1 - S195
Hoa Đèn Khổng Minh
Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Ngư Huyền Cơ*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Quà Tiềm Năng*15
Hạng 2-3Hồn Phách Ngư Huyền Cơ*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Quà Tiềm Năng*10
Hạng 4-10Hồn Phách Võ Tắc Thiên*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Quà Tiềm Năng*5
Hạng 11-20Hồn Phách Võ Tắc Thiên*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Quà Tiềm Năng*5
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Ngư Huyền Cơ*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Quà Tiềm Năng*15
Hạng 2-3Hồn Phách Ngư Huyền Cơ*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Quà Tiềm Năng*10
Hạng 4-10Hồn Phách Võ Tắc Thiên*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Quà Tiềm Năng*5
Hạng 11-20Hồn Phách Võ Tắc Thiên*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Quà Tiềm Năng*5