Chuỗi Sự Kiện Tuần (3/5 - 6/5)
02-05-2019

Đổi Vật Phẩm Thu Thập

-=  Đổi Vật Phẩm Thu Thập =-

Thời gian:
  • 3/5 - 9/5 | Áp dụng S1 - S195
Số lần đổi trong suốt sự kiệnVật Phẩm đổiVật Phẩm nhận
1Xương Rồng*2501199Tóc Cam Hạc Vũ
1Xương Rồng*2501199Đầu Sức Cam Hạc Vũ
1Xương Rồng*2501199Trang Sức Cam Hạc Vũ
1Xương Rồng*3501499Y Phục Cam Hạc Vũ
1Xương Rồng*2501199Phụ Kiện Cam Hạc Vũ
1Xương Rồng*2001199Tóc Cam Hồng Nhan
1Xương Rồng*2001199Đầu Sức Cam Hồng Nhan
1Xương Rồng*2001199Trang Sức Cam Hồng Nhan
1Xương Rồng*2501499Y Phục Cam Hồng Nhan
1Xương Rồng*2001199Phụ Kiện Cam Hồng Nhan
1Xương Rồng*2001199Tóc Cam Quyền Quý
1Xương Rồng*2001199Đầu Sức Cam Quyền Quý
1Xương Rồng*2001199Trang Sức Cam Quyền Quý
1Xương Rồng*2501499Y Phục Cam Quyền Quý
1Xương Rồng*2001199Phụ Kiện Cam Quyền Quý
1Xương Rồng*15159Tóc Tím Hạ Trúc
1Xương Rồng*15159Đầu Sức Hạ Trúc
1Xương Rồng*15159Trang Sức Hạ Trúc
1Xương Rồng*20199Y Phục Tím Hạ Trúc
1Xương Rồng*15159Phụ Kiện Tím Hạ Trúc
1Xương Rồng*15159Tóc Tím Ánh Ban Mai 
1Xương Rồng*15159Đầu Sức Tím Ánh Ban Mai 
1Xương Rồng*15159Trang Sức Tím Ánh Ban Mai 
1Xương Rồng*20199Y Phục Tím Ánh Ban Mai 
1Xương Rồng*15159Phụ Kiện Tím Ánh Ban Mai 
150Lệnh Bài Thú Cưng*21  VàngXương Rồng*1
2Xương Rồng*6696699 VàngThiên Ngoại Vẫn Thiết*1
5Xương Rồng*2501599  VàngUy Hổ Kỳ*1
1Xương Rồng*9994999  VàngPhi Phong Cam*1
3Xương Rồng*150599  VàngPhi Phong Tím*1
1Xương Rồng*8004999  VàngĐá Tiến Cấp Trân Bảo-Cao*1
1Xương Rồng*4003999  VàngThiên Thạch Cổ*1
3Xương Rồng*200399  VàngĐá Cầu Vòng
3Xương Rồng*120199  VàngNgọc Thú Cưng
5Xương Rồng*100199  VàngHộp Sách KN-Cao*1
50Xương Rồng*50199  VàngTinh Thần Nguyên*1
100Xương Rồng*30199  VàngMảnh Tâm Pháp Vàng*1
20Xương Rồng*10159  VàngKhóa Ghi Nhớ*1
200Xương Rồng*539  VàngĐá Ngũ Sắc*1
100Xương Rồng*539  VàngEXP Tâm Pháp-Cao*1
100Xương Rồng*540  VàngQuy Giáp*1
100Xương Rồng*539  VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao
10Xương Rồng*25129 VàngBách Luyện Can*1
30Xương Rồng*539 VàngTinh Đồ*1
5Xương Rồng*1002699 VàngHoa Hẹn Ước*1
5Xương Rồng*1002699 VàngHoa Phi Hoa Luyến Luyến*1
20Xương Rồng*30999 VàngTình Yêu Sắc Son*1
50Xương Rồng*50 VàngChìa Thần Bí*1
10Xương Rồng*50999 VàngĐá Luyện*1
50Xương Rồng*50150 VàngĐá EXP Thời Trang*1
3Xương Rồng*1992999 VàngĐá Chân Tiên*1
50Xương Rồng*3059 VàngQuà Tiềm Năng*1
20Xương Rồng*69699 VàngĐá Thức Tỉnh*1