Chuỗi Sự Kiện Tuần (3/5 - 6/5)
02-05-2019

Nạp Tích Lũy 4 Ngày

-= Nạp Tích Lũy 4 Ngày =-

Thời gian:
  • 3/5 - 6/5 Áp dụng: S1-195
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Đá Thức Tỉnh*2Tinh Thần Nguyên*1Đá EXP thời trang *3
800Hộp Kiểu Tóc Cẩm ThànhĐá EXP thời trang *4Đá luyện*1
1200Đá Đột Phá Trang Bị*20Hộp Nội Đơn Lv3*3Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Hộp Phụ Kiện Cẩm ThànhTinh Thần Nguyên*2Quẻ Từ*20
4000Quẻ Từ*30Đá EXP thời trang *10Hộp Sách KN Cao*1
6750Hộp Trang Sức Cẩm ThànhĐá EXP thời trang *15Đá Luyện*1
13500Hộp Đầu Sức Cẩm ThànhĐá Chân Tiên*1Đá EXP thời trang *20
20000Hộp Y Phục Cẩm ThànhĐá Chân Tiên*2Đá EXP thời trang *32
30000Giày Tiêu Tương*1Đá Chân Tiên*3Quà Tiềm Năng*30
40000Uy Hổ Kỳ*2Đá Thức Tỉnh*15Hộp Mảnh-Thần*60
50000Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá Thức Tỉnh*20Quà Tiềm Năng*50