Chuỗi Sự Kiện Tuần (3/5 - 6/5)
02-05-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 3/5 - 6/5 Áp dụng S1 - S195
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá Luyện*1Du Xuân*5Xương Rồng*5Đá EXP Thời Trang*1Hoa Đèn Khổng Minh*3
200200 VàngĐá Luyện*1Du Xuân*10Xương Rồng*15Đá EXP Thời Trang*2Hoa Đèn Khổng Minh*5
388400 VàngĐá Luyện*1Du Xuân*20Xương Rồng*25Đá EXP Thời Trang*4Hoa Đèn Khổng Minh*10
800800 VàngĐá Luyện*1Du Xuân*30Xương Rồng*50Đá EXP Thời Trang*8Hoa Đèn Khổng Minh*20
12001200 VàngĐá Luyện*2Du Xuân*60Xương Rồng*75Đá EXP Thời Trang*12Hoa Đèn Khổng Minh*50
20002000 VàngĐá Luyện*2Du Xuân*100Xương Rồng*125Đá EXP Thời Trang*20Hoa Đèn Khổng Minh*100
40004000 VàngĐá Luyện*4Du Xuân*180Xương Rồng*250Đá EXP Thời Trang*40Hoa Đèn Khổng Minh*150
67506750 VàngĐá Luyện*7Du Xuân*300Xương Rồng*425Đá EXP Thời Trang*70Hoa Đèn Khổng Minh*200