Chuỗi Sự Kiện Tuần (30/11 - 05/12)
29-11-2018

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian: 30.11 - 2.12 Áp dụng S1 - S183 
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Đồ*1Đặc tính tăng hoàng*1Đá Luyện*1Xẻng Lạc Dương*1Hoa Chớm Nở*3
200200 VàngTinh Đồ*2Đặc tính tăng hoàng*1Đá Luyện*1Xẻng Lạc Dương*2Hoa Chớm Nở*5
388400 VàngTinh Đồ*4Đặc tính tăng hoàng*1Đá Luyện*1Xẻng Lạc Dương*4Hoa Chớm Nở*10
800800 VàngTinh Đồ*8Đặc tính tăng hoàng*2Đá Luyện*1Xẻng Lạc Dương*8Hoa Chớm Nở*20
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàng*3Đá Luyện*2Xẻng Lạc Dương*12Hoa Chớm Nở*50
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Đặc tính tăng hoàng*6Đá Luyện*2Xẻng Lạc Dương*20Hoa Chớm Nở*100
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Đặc tính tăng hoàng*12Đá Luyện*4Xẻng Lạc Dương*40Hoa Chớm Nở*150
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Đặc tính tăng hoàng*20Đá Luyện*7Xẻng Lạc Dương*70Hoa Chớm Nở*200