Chuỗi Sự Kiện Tuần (31/5 - 3/6)
30-05-2019

BXH Vui Vẻ Lý Thời Trân & Tử Phu

-= BXH Vui Vẻ Lý Thời Trân & Tử Phu =-

Thời gian:
  • 1h05 ngày 31/5 - 2/6 | Áp dụng S1 - S196
  • 1h ngày 3/6 kết thúc trao quà
Hoa Đón Xuân
Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Lý Thời Trân*47Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Quà Tiềm Năng *15
Hạng 2-3Hồn Phách Lý Thời Trân*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Quà Tiềm Năng *10
Hạng 4-10Hồn Phách Vệ Tử Phu*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Quà Tiềm Năng *5
Hạng 11-20Hồn Phách Vệ Tử Phu*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Quà Tiềm Năng *5
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Lý Thời Trân*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Quà Tiềm Năng *15
Hạng 2-3Hồn Phách Lý Thời Trân*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Quà Tiềm Năng *10
Hạng 4-10Hồn Phách Vệ Tử Phu*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Quà Tiềm Năng *5
Hạng 11-20Hồn Phách Vệ Tử Phu*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Quà Tiềm Năng *5