Chuỗi Sự Kiện Tuần (31/5 - 3/6)
30-05-2019

Đổi Quà Hot

-= Đổi Quà Hot =-

Thời gian:
  • 31/5 - 3/6 Áp dụng S1-196
Vât phẩm đổiVật Phẩm nhậnVIPSố lần đổi
Vàng*250Vé Trò Chơi*10VIP 0 Trở lên10 lần/ngày
Vàng*1Vé Trò Chơi*1VIP 1 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*1Vé Trò Chơi*2Vip 4 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*1Tinh Thần Nguyên*2Vip 8 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*1 Quà Tiềm Năng*2Vip 10 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*3455Uy Hổ Kỳ*1Vip 0 trở lên3 lần trong suốt sự kiện
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 2 trở lên5 lần/ngày
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 10 trở lên10 lần/ngày
Vàng*1999Đá Luyện Cao*1Vip 2 trở lên5 lần trong suốt sự kiện
Vàng*999Đá Luyện*1Vip 2 trở lên3 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1060 (giảm giá mừng lễ)Đá Thân Mật Thú Cưng*4Vip 4 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*6699 (giảm giá mừng lễ)Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5Vip 8 trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*6000 (giảm giá mừng lễ)Bùa Tẩy Luyện*100Vip 8 trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*3500 (giảm giá mừng lễ)Chìa Thần Bí*100Vip 8 trở lên2 lần/suốt sự kiện
Vàng*3500 (giảm giá mừng lễ)Quà Thú Cưng*1Vip 8 trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*1699 (giảm giá mừng lễ)Hình Đồ Dùng Vàng*1VIP 0 Trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*1299Nền Nguyệt HạVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Xuân Sắc Viên MãnVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Hoa GianVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Thúy DiệpVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*3999Khung Avatar Hương LúaVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*200Hộp Mảnh Thần*3Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*200Tinh Thần Nguyên*1Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*100Quà Tiềm Năng*1VIP 0 Trở lên20 lần mỗi ngày
Kẹo Que*4Thời trang Hoàng Nhi  - Công Chúa Vườn ThuVIP 0 Trở lên1 lần/suốt sự kiện
Kẹo Que*4Thời trang Hoàng Nhi  - Hoàng Tử Vườn ThuVIP 0 Trở lên1 lần/suốt sự kiện
Kẹo Que*3Đá Thức Tỉnh*2VIP 0 Trở lên3 lần/suốt sự kiện
Kẹo Que*2Đá Luyện Cao*1VIP 0 Trở lên1 lần/suốt sự kiện