Chuỗi Sự Kiện Tuần (31/5 - 3/6)
30-05-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 31/5 - 3/6 Áp dụng S1 - S196
Số Vàng nạpQuà
200Vé Trò Chơi*3Tinh Thần Nguyên*1Đá Thức Tỉnh*1
388Quà Tiềm Năng*5Tinh Thần Nguyên*3Đá Thức Tỉnh*1
800 (Ưu Đãi)Uy Hổ Kỳ*1Mảnh Linh Thú*5Hộp Sách KN Cao*1
1200Đá Tăng ST5*1Quà Tiềm Năng*5Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Hoa Đón Xuân*70Hình Đồ Dùng Tím*1Tiền Bói*50
4000Hoa Đón Xuân*100Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Hình Đồ Dùng Vàng*1
6750Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiềm Năng*30Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Đá Luyện Cao*3Tinh Hoa Linh Thú*5Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Đá Thức Tỉnh*20Tinh Hoa Linh Thú*15Quà Tiêu Tương*1
30000Uy Hổ Kỳ*2Quà Tinh Hán*1Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Đá Luyện Cao*5Giày Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1
50000Đá Thức Tỉnh*30Quà Tiềm Năng*150Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1