Chuỗi Sự Kiện Tuần (31/5 - 3/6)
30-05-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 31/5 - 3/6 Áp dụng: S1-196
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Đá Luyện*1 Hoa Đón Xuân*3
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Đá Luyện*1 Hoa Đón Xuân*5
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Đá Luyện*1 Hoa Đón Xuân*10
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*2Đá Luyện*1 Hoa Đón Xuân*20
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*3Đá Luyện*2 Hoa Đón Xuân*50
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Quà Tiềm Năng*5Đá Luyện*2Đá Thức Tỉnh*2Hoa Đón Xuân*100
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Quà Tiềm Năng*10Đá Luyện*4Đá Thức Tỉnh*4Hoa Đón Xuân*150
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Quà Tiềm Năng*15Đá Luyện*7Đá Thức Tỉnh*7Hoa Đón Xuân*200