Chuỗi Sự Kiện Tuần (31/5 - 3/6)
30-05-2019

Tranh Mua

-= Tranh Mua =-

Thời gian:
  • 31/5 - 3/6 | Áp dụng S1 - S196
ItemMức giảmGiá gốcGiá bánGiới hạn
Vé Trò Chơi*170%10030100
Sắc Phong Lệnh-Cao*130%17012010
Sắc Phong Lệnh-Cổ*130%500035001
Hộp Tấn Công-Thú*120%20816610
Hộp Phòng Thủ-Thú*120%20816610
Hộp Đá Siêu*120%2882305
Chìa Thần Bí*130%604210
Thẻ Bánh Ú Nhỏ (Chủ)85%300505
Thẻ Bánh Trôi Nếp (Chủ)85%300505
Thẻ Hồ Tiên (Chủ)85%300505
Thẻ Cửu Vĩ Hồ (Chủ)85%300505