Chuỗi Sự Kiện Tuần (31/5 - 3/6)
30-05-2019

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 31/5 - 3/6 | Áp dụng S1 - S196 
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãiGiới hạn mua
31/5Nạp ít nhất 80 vàngĐá Linh Thú*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngTinh Thần Nguyên*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*51 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngChìa Thần Bí*701 vàng1
1/6Nạp ít nhất 80 vàngĐá Linh Thú*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngTinh Thần Nguyên*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*51 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngTiền Bói*1001 vàng1
2/6Nạp ít nhất 80 vàngĐá Linh Thú*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngTinh Thần Nguyên*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*51 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngĐặc tính tăng hoàn*151 vàng1
3/6Nạp ít nhất 80 vàngĐá Linh Thú*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngTinh Thần Nguyên*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*51 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngUy Hổ Kỳ*11 vàng1