Chuỗi Sự Kiện Tuần (31/5 - 3/6)
30-05-2019

Vui Trẻ Thơ

-= Vui Trẻ Thơ =-

Thời gian:
  • 31/5 - 6/6 Áp dụng S1 - S196
BXH Nhảy Lò Cò, Đá Cầu & Nhảy Sạp (mỗi hoạt động 1 BXH)
TopPhần Thưởng
1Uy Hổ Kỳ*2Đá Thức Tỉnh*10Quà Bộ Tiêu Tương*1
2-3Uy Hổ Kỳ*1Đá Thức Tỉnh*7Quà Tiêu Tương*1
4-10Tinh Thần Nguyên*15Đá Thức Tỉnh*5Đá Tăng ST lv6*1
11-100Tinh Thần Nguyên*10Đá Thức Tỉnh*2Đá Tăng ST lv5*1

Trong quá trình tham gia hoạt động sẽ nhận được Quà Trứng Màu
Quà trứng màu (mở ngẫu nhiên nhận thưởng)
Khung Avatar Hổ Đầu (Mới)
Khung Chat Mèo Tai Cụp (Mới)