Chuỗi Sự Kiện Tuần (4/6 - 6/6)
03-06-2019

BXH Phu Thê Cừu Ham Ăn

-= BXH Phu Thê Cừu Ham Ăn =-

Thời gian:
  • 4/6 - 6/6 | Áp dụng S1 - S196
  • 1h05 ngày 7/6 trao quà
Hoa Băng Giá
1Mảnh Cừu Ham Ăn *40Tinh Phách Nhanh 7*3Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*3EXP Đơn Siêu*999
2 và 3Mảnh Cừu Ham Ăn *37Tinh Phách Nhanh 7*2Quà Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*2EXP Đơn Siêu*499
4 đến 10Mảnh Cừu Ham Ăn *37Tinh Phách Nhanh 7*1Quà Tiêu Tương*1Đá Luyện Cao*1EXP Đơn Siêu*300
11 đến 20Hồn Ngư Huyền Cơ*60Tinh Phách Nhanh 6*2Quà Tiêu Tương*1Đá Luyện*3
21 đến 50Hồn Ngư Huyền Cơ*60Tinh Phách Nhanh 6*1EXP Đơn Siêu *200Đá Luyện*2
51 đến 100Hồn Ngư Huyền Cơ*60Tinh Phách Nhanh 5*1EXP Đơn Siêu *100Đá Luyện*1