Chuỗi Sự Kiện Tuần (4/6 - 6/6)
03-06-2019

BXH Tiêu Phí Thiên Ngoại Vẫn Thiết

-= BXH Tiêu Phí Thiên Ngoại Vẫn Thiết =-

Thời gian:
  • 4/6 - 6/6 Áp dụng S1 - S196
  • Tiêu ít nhất 5000 Vàng sẽ vào BXH
Top Tiêu VàngPhần thưởng
Top 1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *10Uy Hổ Kỳ*2Kẹo Que*400Sinh Nhật Vui Vẻ*3
Top 2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *7Uy Hổ Kỳ*1Kẹo Que*300Sinh Nhật Vui Vẻ*2
Top 3Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Giảm ST Lv6*2Kẹo Que*250Sinh Nhật Vui Vẻ*1
Top 4Thiên Ngoại Vẫn Thiết *3Đá Tăng ST Lv6*1Kẹo Que*200Đá EXP Thời Trang*15
Top 5Thiên Ngoại Vẫn Thiết *3Đá Giảm ST Lv6*1Kẹo Que*150Đá EXP Thời Trang*15
Top 6Thiên Ngoại Vẫn Thiết *3Hộp Đá Lv6*2Kẹo Que*150Đá EXP Thời Trang*10
Top 7Thiên Ngoại Vẫn Thiết *2Hộp Đá Lv6*2Kẹo Que*100Đá EXP Thời Trang*10
Top 8Thiên Ngoại Vẫn Thiết *2Hộp Đá Lv6*1Kẹo Que*50Đá EXP Thời Trang*10
Top 9Thiên Ngoại Vẫn Thiết *1Hộp Đá Lv6*1Kẹo Que*50Đá EXP Thời Trang*5
Top 10Thiên Ngoại Vẫn Thiết *1Hộp Đá Lv6*1Kẹo Que*50Đá EXP Thời Trang*5