Chuỗi Sự Kiện Tuần (4/6 - 6/6)
03-06-2019

Đổi Vật Phẩm Thu Thập

-= Đổi Vật Phẩm Thu Thập =-

Thời gian:
  • 4/6 - 9/6| Áp dụng S1 - S196
Số lần đổi trong suốt sự kiệnVật Phẩm đổiVật Phẩm nhận
1Kẹo Que*2501199Tóc Cam Hồng Trần
1Kẹo Que*2501199Đầu Sức Cam Hồng Trần
1Kẹo Que*2501199Trang Sức Cam Hồng Trần
1Kẹo Que*3501499Y Phục Cam Hồng Trần
1Kẹo Que*2501199Phụ Kiện Cam Hồng Trần
1Kẹo Que*200999Tóc Cam Lan Hương
1Kẹo Que*200999Đầu Sức Cam Lan Hương
1Kẹo Que*200999Trang Sức Cam Lan Hương
1Kẹo Que*2501299Y Phục Cam Lan Hương
1Kẹo Que*200999Phụ Kiện Cam Lan Hương
1Kẹo Que*2001199Tóc Cam Thiên Hoa
1Kẹo Que*2001199Đầu Sức Cam Thiên Hoa
1Kẹo Que*2001199Trang Sức Cam Thiên Hoa
1Kẹo Que*2501499Y Phục Cam Thiên Hoa
1Kẹo Que*2001199Phụ Kiện Cam Thiên Hoa
1Kẹo Que*15159Tóc Tím Thiên Yết
1Kẹo Que*15159Đầu Sức Thiên Yết
1Kẹo Que*15159Trang Sức Thiên Yết
1Kẹo Que*20199Y Phục Tím Thiên Yết
1Kẹo Que*15159Phụ Kiện Tím Thiên Yết
1Kẹo Que*15159Tóc Tím Mộng Hồ Điệp 
1Kẹo Que*15159Đầu Sức Tím Mộng Hồ Điệp 
1Kẹo Que*15159Trang Sức Tím Mộng Hồ Điệp 
1Kẹo Que*20199Y Phục Tím Mộng Hồ Điệp 
1Kẹo Que*15159Phụ Kiện Tím Mộng Hồ Điệp 
150Lệnh Bài Thú Cưng*21  VàngKẹo Que*1
2Kẹo Que*6696699 VàngThiên Ngoại Vẫn Thiết*1
5Kẹo Que*2501599  VàngUy Hổ Kỳ*1
1Kẹo Que*9994999  VàngPhi Phong Cam*1
3Kẹo Que*150599  VàngPhi Phong Tím*1
1Kẹo Que*8004999  VàngĐá Tiến Cấp Trân Bảo-Cao*1
1Kẹo Que*4003999  VàngThiên Thạch Cổ*1
3Kẹo Que*200399  VàngĐá Cầu Vòng
3Kẹo Que*120199  VàngNgọc Thú Cưng
5Kẹo Que*100199  VàngHộp Sách KN-Cao*1
50Kẹo Que*50199  VàngTinh Thần Nguyên*1
100Kẹo Que*30199  VàngMảnh Tâm Pháp Vàng*1
20Kẹo Que*10159  VàngKhóa Ghi Nhớ*1
200Kẹo Que*539  VàngĐá Ngũ Sắc*1
100Kẹo Que*539  VàngEXP Tâm Pháp-Cao*1
100Kẹo Que*540  VàngQuy Giáp*1
100Kẹo Que*539  VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao
10Kẹo Que*25129 VàngBách Luyện Can*1
30Kẹo Que*539 VàngTinh Đồ*1
5Kẹo Que*1002699 VàngHoa Hẹn Ước*1
5Kẹo Que*1002699 VàngHoa Phi Hoa Luyến Luyến*1
20Kẹo Que*30999 VàngTình Yêu Sắc Son*1
50Kẹo Que*50 VàngChìa Thần Bí*1
10Kẹo Que*50999 VàngĐá Luyện*1
50Kẹo Que*50150 VàngĐá EXP Thời Trang*1
3Kẹo Que*1992999 VàngĐá Chân Tiên*1
50Kẹo Que*3059 VàngQuà Tiềm Năng*1
20Kẹo Que*69699 VàngĐá Thức Tỉnh*1