Chuỗi Sự Kiện Tuần (4/6 - 6/6)
03-06-2019

Kho Báu Cung Đình Lưu Triệt & Khung Chat Lễ Tạ Ơn

-= Kho Báu Cung Đình Lưu Triệt & Khung Chat Lễ Tạ Ơn =-

Thời gian:
  • 4/6 - 10/6 | Áp dụng S1 - S196
Lưu Triệt
Nạp mỗi ngày ít nhấtPhần thưởng     
Ngày thứ nhất nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*1Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hộp Đá-Siêu*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn Lưu Triệt *5 
Ngày thứ hai nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*2Đá Thức Tỉnh*1Đá Luyện*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn Lưu Triệt *10 
Ngày thứ ba nạp 80 VàngĐá Thức Tỉnh*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*3Quà Tiềm Năng*3Hồn Lưu Triệt *10 
Ngày thứ tư nạp 80 VàngHoa Thời Khắc Hồng*1Đá Luyện*1Túi 100 Vàng*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn Lưu Triệt *15 
Ngày thứ năm nạp 80 VàngHoa Hẹn Ước*1Đá Luyện Cao*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*5Hồn Lưu Triệt *15 
Ngày thứ sáu nạp 80 VàngUy Hổ Kỳ*1Sắc Phong Lệnh-Cổ*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*6Hồn Lưu Triệt *15 
Ngày thứ bảy nạp 80 VàngKhung Chat Lễ Tạ Ơn*1Đá Thức Tỉnh*3Quà Tiềm Năng*10Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Hồn Lưu Triệt *20Phi Phong Tím*1