Chuỗi Sự Kiện Tuần (4/6 - 6/6)
03-06-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 4/6 - 6/6 Áp dụng: S1-196
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đặc tính tăng hoàng*1Kẹo Que*5Hoa Băng Giá*3
200200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đặc tính tăng hoàng*1Kẹo Que*15Hoa Băng Giá*5
388400 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*2Đặc tính tăng hoàng*1Kẹo Que*25Hoa Băng Giá*10
800800 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*4Đặc tính tăng hoàng*2Kẹo Que*50Hoa Băng Giá*20
12001200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*6Đặc tính tăng hoàng*3Kẹo Que*75Hoa Băng Giá*50
20002000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*8Đặc tính tăng hoàng*6Kẹo Que*125Hoa Băng Giá*100
40004000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*16Đặc tính tăng hoàng*12Kẹo Que*250Hoa Băng Giá*150
67506750 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*30Đặc tính tăng hoàng*20Kẹo Que*425Hoa Băng Giá*200