Chuỗi Sự Kiện Tuần (4/6 - 6/6)
03-06-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 4/6 - 6/6 Áp dụng S1 - S196
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Đỉnh Bạch Lớn*20Tinh Đồ*3Hoa Băng Giá*5
400Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*2Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Băng Giá*10
800Đặc Tính Tăng Hoàn*1Vé Trò Chơi*5Hoa Băng Giá*20
1200Đặc Tính Tăng Hoàn*2Hộp Đá Siêu*10Kẹo Que*20
3000Đặc Tính Tăng Hoàn*3Vé Trò Chơi*7Kẹo Que*25Mảnh Cừu Ham Ăn*1
5000Đặc Tính Tăng Hoàn*4Đá Tăng ST Lv6*1Kẹo Que*30Mảnh Cừu Ham Ăn*1
10000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*2Phi Hoa Quyến Luyến*1Mảnh Cừu Ham Ăn*1
20000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Đặc tính tăng hoàn*10Kẹo Que*100
30000Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1Đá Luyện Cao*2
40000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Luyện Cao*3
60000Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Tinh Phách Nhanh lv7*1Đá Luyện Cao*4
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá ThứcTỉnh*10
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150