Chuỗi Sự Kiện Tuần (5/10 - 8/10)
05-10-2018

BXH Hoa Nấm Xinh Nhận Quà Bộ Tiêu Tương & Ngư Huyền Cơ

Thời gian: 0h ngày 5/10 - 23h59 ngày 7/10
Phạm vi: S1 - S178

Top BXH nhận hoaPhần thưởng
Hạng 1Hồn Phách Ngư Huyền Cơ*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Tiền Bói*120
Hạng 2-3Hồn Phách Ngư Huyền Cơ*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Tiền Bói*70
Hạng 4-10Hồn Phách Gia Cát Lượng*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Tiền Bói*50
Hạng 11-20Hồn Phách Gia Cát Lượng*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Tiền Bói*30
Top BXH tặng hoaPhần thưởng
Hạng 1Hồn Phách Ngư Huyền Cơ*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Tiền Bói*120
Hạng 2-3Hồn Phách Ngư Huyền Cơ*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Tiền Bói*70
Hạng 4-10Hồn Phách Gia Cát Lượng*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Tiền Bói*50
Hạng 11-20Hồn Phách Gia Cát Lượng*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Tiền Bói*30

Tặng hoaThưởng
50Hoa Nấm Xinh*5EXP Đơn Siêu*4Đĩnh Bạc Lớn*1
100Hoa Nấm Xinh*10EXP Đơn Siêu*6Đĩnh Bạc Lớn*2
200Hoa Nấm Xinh*20EXP Đơn Siêu*8Đĩnh Bạc Lớn*3
500Hoa Nấm Xinh*50EXP Đơn Siêu*10Đĩnh Bạc Lớn*4
1000Hoa Nấm Xinh*100EXP Đơn Siêu*15Đĩnh Bạc Lớn*5
1500Hoa Nấm Xinh*150EXP Đơn Siêu*20Đỉnh Bạc Lớn *10
2000Hoa Nấm Xinh*200EXP Đơn Siêu*25Đỉnh Bạc Lớn *20