Chuỗi Sự Kiện Tuần (5.2 - 7.2)
04-02-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 5.2 - 7.2 Áp dụng S1 - S189
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá EXP Thời Trang*1Lì Xì*5Du Xuân*5Quà Tiềm Năng*1Hoa Lời Yêu Thương*3
200200 VàngĐá EXP Thời Trang*2Lì Xì*15Du Xuân*10Quà Tiềm Năng*1Hoa Lời Yêu Thương*5
388400 VàngĐá EXP Thời Trang*4Lì Xì*25Du Xuân*20Quà Tiềm Năng*1Hoa Lời Yêu Thương*10
800800 VàngĐá EXP Thời Trang*8Lì Xì*50Du Xuân*30Quà Tiềm Năng*2Hoa Lời Yêu Thương*20
12001200 VàngĐá EXP Thời Trang*12Lì Xì*75Du Xuân*60Quà Tiềm Năng*3Hoa Lời Yêu Thương*50
20002000 VàngĐá EXP Thời Trang*20Lì Xì*125Du Xuân*100Quà Tiềm Năng*5Hoa Lời Yêu Thương*100
40004000 VàngĐá EXP Thời Trang*40Lì Xì*250Du Xuân*180Quà Tiềm Năng*10Hoa Lời Yêu Thương*150
67506750 VàngĐá EXP Thời Trang*70Lì Xì*425Du Xuân*300Quà Tiềm Năng*15Hoa Lời Yêu Thương*200