Chuỗi Sự Kiện Tuần (5.3 - 7.3)
04-03-2019

BXH Tiêu Phí Skin Võ Tắc Thiên

-=  BXH Tiêu Phí Skin Võ Tắc Thiên =-

Thời gian:
  • 5/3-7/3 | Áp dụng S1 - S191
  • Tiêu ít nhất 3000 Vàng sẽ vào BXH Top 1,2,3
Top Tiêu VàngPhần thưởng
Top 1Skin Võ Tắc Thiên - Bích TưUy Hổ Kỳ*2Đá Thức Tỉnh*5Chìa thần Bí *50
Top 2Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2Uy Hổ Kỳ*1Đá Thức Tỉnh*5Chìa thần Bí *40
Top 3Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1Đá Giảm ST Lv6*2Đá Thức Tỉnh*5Chìa thần Bí *30
Top 4Tinh Thần Nguyên*7Đá Tăng ST Lv6*1Đá Thức Tỉnh*4Chìa thần Bí *20
Top 5Tinh Thần Nguyên*5Đá Giảm ST Lv6*1Đá Thức Tỉnh*4Chìa thần Bí *20
Top 6Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Thức Tỉnh*4Chìa thần Bí *10
Top 7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Thức Tỉnh*3Chìa thần Bí *10
Top 8Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Thức Tỉnh*3Chìa thần Bí *5
Top 9Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Thức Tỉnh*2Chìa thần Bí *5
Top 10Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Thức Tỉnh*2Chìa thần Bí *5