Chuỗi Sự Kiện Tuần (5.3 - 7.3)
04-03-2019

BXH Vui Vẻ Thúy Vân & Từ Hải

-= BXH Vui Vẻ Thúy Vân & Từ Hải =-

Thời gian:
  • 5/3-7/3 Áp dụng S1 - S191
  • 1h 8/3 trao thưởng
Hoa Khắc Ghi
Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Thúy Vân*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1EXP Đơn Chí Tôn*100
Hạng 2-3Hồn Phách Thúy Vân*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20EXP Đơn Chí Tôn*70
Hạng 4-10Hồn Phách Từ Hải*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15EXP Đơn Chí Tôn*40
Hạng 11-20Hồn Phách Từ Hải*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7EXP Đơn Chí Tôn*10
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Thúy Vân*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1EXP Đơn Chí Tôn*100
Hạng 2-3Hồn Phách Thúy Vân*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20EXP Đơn Chí Tôn*70
Hạng 4-10Hồn Phách Từ Hải*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15EXP Đơn Chí Tôn*40
Hạng 11-20Hồn Phách Từ Hải*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7EXP Đơn Chí Tôn*10