Chuỗi Sự Kiện Tuần (5.3 - 7.3)
04-03-2019

Đổi Vật Phẩm

-= Đổi Vật Phẩm =-

Thời gian:
  • 5/3-7/3 | Áp dụng S1 - S191
Vật Phẩm dùng để đổiVật Phẩm NhậnĐiều KiệnSố lần đổi trong ngày
Vàng*1Dưỡng Tâm Đơn*10 VIP 0 Trở lên1
Vàng*1Hộp Đá Siêu*3 Vip 4 trở lên1
Vàng*1Tinh Thần Nguyên*2 Vip 8 trở lên1
Vàng*1 Quà Tiềm Năng*1 Vip 10 trở lên1
Vàng*1Chìa Khóa Tử Kim*1Hoa Khắc Ghi*1VIP 1 Trở lên1
Vàng*1Chìa Khóa Tử Kim*1Hoa Khắc Ghi*1Vip 4 trở lên1
Vàng*1Chìa Khóa Tử Kim*1Hoa Khắc Ghi*2Vip 6 trở lên1
Vàng*1Chìa Khóa Tử Kim*2Hoa Khắc Ghi*2Vip 8 trở lên1
Vàng*1 Chìa Khóa Tử Kim*2Hoa Khắc Ghi*3Vip 10 trở lên1
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1 Vip 2 trở lên2
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1 Vip 10 trở lên5
Vàng*999Đá Luyện*1 Vip 2 trở lên3
Vàng*1999Đá Luyện Cao*1 Vip 2 trở lên2
Vàng*200Hộp Mảnh Thần*3 Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*200Tinh Thần Nguyên*1 Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*100Quà Tiềm Năng*1 VIP 0 Trở lên20 lần mỗi ngày
Vàng*1299Nền Thủy Tạ Đình Đài VIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Xán Nhã Vân Hà VIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Hạnh Vũ VIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Túy Xuân Phong VIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*3999Khung Avatar Tâm Tâm Tương Ấn VIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần