Chuỗi Sự Kiện Tuần (5.3 - 7.3)
04-03-2019

Nạp Liên Tục 5 ngày

-= Nạp Liên Tục 5 ngày =-

Thời gian:
  • 5/3-9/3 | Áp dụng S1 - S191
Mỗi ngày nạp 200 vàngPhần Thưởng
Ngày 1 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*1Vàng*100Đá Đột Phá Trang Bị*10
Ngày 2 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*2Vàng*100Đá Thức Tỉnh*2
Ngày 3 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*3Vàng*100Quà Tiềm Năng*5
Ngày 4 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*4Quà Tiềm Năng*7Đá Thức Tỉnh*2
Ngày 5 nạp 200 vàng nhậnĐá Thức Tỉnh*3Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiềm Năng*10Đá Đột Phá Trang Bị*20