Chuỗi Sự Kiện Tuần (5.3 - 7.3)
04-03-2019

Nạp Tích Lũy 3 Ngày

-= Nạp Tích Lũy 3 Ngày =-

Thời gian:
  • 5/3-7/3 Áp dụng S1 - S191
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Hoa Khắc Ghi*10Tinh Thần Nguyên*2Đá Thức Tỉnh*2
800Hoa Khắc Ghi*20Tinh Thần Nguyên*3Quà Tiềm Năng*5
1200Hoa Khắc Ghi*30Dương Chi Tiên Lộ*2Quà Tiềm Năng*10
2000Hoa Khắc Ghi*40Quả Thần Bí*10Quẻ Từ*20
4000Dương Chi Tiên Lộ*5Tinh Thần Nguyên*10Quẻ Từ*30
6750Uy Hổ Kỳ*1Đá Thức Tỉnh*3Đá Luyện*2
13500Skin Thôi Oanh Oanh*1Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Đá Đột Phá Trang Bị *40
20000Đá Tiến Cấp Trân Bảo-Cao*1Quy Giáp*100Quà Tiêu Tương*1
30000Đá Tiến Cấp Trân Bảo-Cao*2Uy Hổ Kỳ*1Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Đá Thức Tỉnh*15Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Đá Thức Tỉnh*20Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1