Chuỗi Sự Kiện Tuần (5.3 - 7.3)
04-03-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 5/3-7/3 Áp dụng S1 - S191
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Thần Bí *3Chìa Khóa Tử Kim*1Hoa Khắc Ghi*3 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Thần Bí *3Chìa Khóa Tử Kim*2Hoa Khắc Ghi*5 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Thần Bí *5Chìa Khóa Tử Kim*4Hoa Khắc Ghi*10 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Thần Bí *5Chìa Khóa Tử Kim*6Hoa Khắc Ghi*20 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Thần Bí *8Chìa Khóa Tử Kim*8Hoa Khắc Ghi*50 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Chìa Thần Bí *10Chìa Khóa Tử Kim*10Hoa Khắc Ghi*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Chìa Thần Bí *14Chìa Khóa Tử Kim*12Hoa Khắc Ghi*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Chìa Thần Bí *20Chìa Khóa Tử Kim*20Hoa Khắc Ghi*200Đá Thức Tỉnh*7