Chuỗi Sự Kiện Tuần (5.3 - 7.3)
04-03-2019

Tiệm Điểm Thần Bí

-= Tiệm Điểm Thần Bí =-

Thời gian:
  • 5/3-7/3 | Áp dụng S1 - S191
  • Nạp 1 vàng = 1 điểm, điểm đạt giới hạn ko thể nhận thêm
  • Giới hạn nhận điểm trong thời gian sự kiện: 30000
Phần đổi giới hạn
Phần thưởngĐiểm đổiGiới hạn số lần / người
Nội Đơn Nhanh lv410003
Đá Luyện99910
Đá Nhanh Lv420003
Đá Chân Tiên67501
Quà Tiềm Năng40030
Đá Tăng ST lv620003
Đá Giảm ST lv620003
Uy Hổ Kỳ56003
Sắc Phong Lệnh-Cổ29003
Tinh Thần Nguyên88830
Hồn Thạch Cam48830

Phần đổi không giới hạn
ThưởngĐiểm đổiGiới hạn số lần / người
Mảnh Tâm Pháp Vàng500Không giới hạn
Dưỡng Tâm Đơn10Không giới hạn
Lệnh Bài Thú Cưng10Không giới hạn
Vẫn Thiết300Không giới hạn
EXP Tâm Pháp Cao200Không giới hạn
Chìa Thần Bí150Không giới hạn
Tinh Đồ200Không giới hạn
Hộp Đá Siêu488Không giới hạn