Chuỗi Sự Kiện Tuần (5.3 - 7.3)
04-03-2019

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 5/3-7/3 | Áp dụng S1 - S191
5/3Nạp ít nhất 400 vàngĐá tăng ST Lv5*11 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá Luyện*31 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*201 Vàng1
Nạp ít nhất 6750 VàngĐá Thức Tỉnh*71 vàng1
6/3Nạp ít nhất 400 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngChìa Thần Bí*51 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 6750 vàngQuà Đồ Cam*11 vàng1
7/3Nạp ít nhất 400 vàngĐá Luyện*31 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngTinh Thần Nguyên*31 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá giảm ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 6750 VàngQuà Tiềm Năng*301 vàng1