Chuỗi Sự Kiện Tuần (5/4-7/4)
04-04-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 5/4-7/4 Áp dụng S1 - S193
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngQuà Tiềm Năng*1Cá*5Quy Giáp*4Hoa Đón Xuân*3 
200200 VàngQuà Tiềm Năng*1Cá*15Quy Giáp*4Hoa Đón Xuân*5 
388400 VàngQuà Tiềm Năng*1Cá*25Quy Giáp*6Hoa Đón Xuân*10 
800800 VàngQuà Tiềm Năng*2Cá*50Quy Giáp*6Hoa Đón Xuân*20 
12001200 VàngQuà Tiềm Năng*3Cá*75Quy Giáp*10Hoa Đón Xuân*50 
20002000 VàngQuà Tiềm Năng*5Cá*125Quy Giáp*10Hoa Đón Xuân*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngQuà Tiềm Năng*10Cá*250Quy Giáp*14Hoa Đón Xuân*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngQuà Tiềm Năng*15Cá*425Quy Giáp*20Hoa Đón Xuân*200Đá Thức Tỉnh*7