Chuỗi Sự Kiện Tuần (5/7 - 8/7)
04-07-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 5/7 - 8/7 Áp dụng: S1-200
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Đá Đột Phá Trang Bị *5Sắc Phong Lệnh Cổ *1Hoa Băng Giá*5
800Đá Thức Tỉnh*5Sắc Phong Lệnh Cổ *2Dây Thả Diều*30
1200Đá Đột Phá Trang Bị *10Đĩnh Bạc Lớn *600Hoa Băng Giá*20
2000Vòng Sáng*30Chìa Thần Bí *15Hoa Băng Giá*30
4000Tiền Bói*200Uy Hổ Kỳ*1Đá Thức Tỉnh*5
6750Uy Hổ Kỳ*1Chìa Thần Bí *40Hoa Băng Giá*80
13500Quà Tiêu Tương*1Đá Chân Tiên*1Đá Luyện*3
20000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Chân Tiên*2Đá Luyện*5
30000Túy Mộng Thương Lan*1 (Phi Phong Đỏ)Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Hoa Băng Giá*400
40000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Uy Hổ Kỳ*2Đá Luyện Cao*5
50000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Uy Hổ Kỳ*3Đá Luyện Cao*10