Chuỗi Sự Kiện Tuần (7/5 - 9/5)
06-05-2019

Kho Báu Cung Đình

-= Kho Báu Cung Đình =-

Thời gian:
  • 7/5 - 13/5 | Áp dụng S1 - S195
Đại Kiều
Nạp mỗi ngày ít nhấtPhần thưởng    
Ngày thứ nhất nạp 80 VàngTinh Thần Nguyên*1Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hồn Tây Thi *1Hộp Đá-Siêu*1Quà Tiềm Năng*1
Ngày thứ hai nạp 80 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Thức Tỉnh*1Hồn Tây Thi *2Đá Luyện*1Quà Tiềm Năng*2
Ngày thứ ba nạp 80 VàngTinh Thần Nguyên*1Túi 100 Vàng*1Hồn Tây Thi *3Hộp Đá-Siêu*3Quà Tiềm Năng*3
Ngày thứ tư nạp 80 VàngTinh Thần Nguyên*1Túi 100 Vàng*1Hồn Tây Thi *4Đá Luyện*1Hoa Thời Khắc Hồng*1
Ngày thứ năm nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*1Túi 100 Vàng*1Hồn Tây Thi *5Đá Luyện Cao*1Hộp Đá-Siêu*5
Ngày thứ sáu nạp 80 VàngHoa Hẹn Ước*1Túi 100 Vàng*1Hồn Tây Thi *6Sắc Phong Lệnh-Cổ*1Hộp Đá-Siêu*6
Ngày thứ bảy nạp 80 VàngĐá Thức Tỉnh*3Nền Tình Định Tam Sinh *1Hồn Tây Thi *9Uy Hổ Kỳ*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*10