Chuỗi Sự Kiện Tuần (7/5 - 9/5)
06-05-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 7/5 - 9/5 Áp dụng S1 - S195
Số Vàng nạpQuà
388Hoa Băng Giá*10Khung Chat Tùng Xanh*1Đá Thức Tỉnh*2
800Hoa Băng Giá*20Đá Đột Phá Trang bị*5Quà Tiềm Năng*5
1200Hoa Băng Giá*30Tinh Thần Nguyên*5Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Hoa Băng Giá*40Quà Tiềm Năng*10Quẻ Từ*20
4000Tinh Thần Nguyên*5Đá Thức Tỉnh*5Quẻ Từ*30
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Hồn Hoắc Quyết*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Hồn Hoắc Quyết*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Hoắc Quyết*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Hồn Hoắc Quyết*150Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Hồn Hoắc Quyết*250Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1