Chuỗi Sự Kiện Tuần (7/5 - 9/5)
06-05-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 7/5 - 9/5 Áp dụng: S1-195
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Xương Rồng*5Hoa Băng Giá*3Trống*1
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*2Xương Rồng*15Hoa Băng Giá*5Trống*1
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*3Xương Rồng*25Hoa Băng Giá*10Trống*2
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*3Xương Rồng*50Hoa Băng Giá*20Trống*2
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*5Xương Rồng*75Hoa Băng Giá*50Trống*4
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Quà Tiềm Năng*5Xương Rồng*125Hoa Băng Giá*100Cổ Vũ*1
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Quà Tiềm Năng*7Xương Rồng*250Hoa Băng Giá*150Cổ Vũ*2
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Quà Tiềm Năng*10Xương Rồng*425Hoa Băng Giá*200Cổ Vũ*4