Chuỗi Sự Kiện Tuần (7/6 - 9/6)
06-06-2019

BXH Vui Vẻ Tiểu Kiều & Tử Phu

-= BXH Vui Vẻ Tiểu Kiều & Tử Phu =-

Thời gian:
  • 1h05 ngày 7/6 - 9/6 Áp dụng S1 - S197
  • 1h ngày 10/6 trao quà
Hoa Băng Giá
Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Tiểu Kiều*200Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*30
Hạng 2-3Hồn Phách Tiểu Kiều*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Mảnh Tâm Pháp Vàng*20
Hạng 4-10Hồn Phách Vệ Tử Phu*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Mảnh Tâm Pháp Vàng*10
Hạng 11-20Hồn Phách Vệ Tử Phu*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Mảnh Tâm Pháp Vàng*5
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Tiểu Kiều*200Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Mảnh Tâm Pháp Vàng*30
Hạng 2-3Hồn Phách Tiểu Kiều*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Mảnh Tâm Pháp Vàng*20
Hạng 4-10Hồn Phách Vệ Tử Phu*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Mảnh Tâm Pháp Vàng*10
Hạng 11-20Hồn Phách Vệ Tử Phu*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Mảnh Tâm Pháp Vàng*5