Chuỗi Sự Kiện Tuần (7/6 - 9/6)
06-06-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 7/6 - 9/6 Áp dụng: S1-197
Số Vàng nạpQuà
388 (Ưu Đãi)Sắc Phong Lệnh Cổ*1Chìa Thần Bí*5Đá Thức Tỉnh*2
800 (Ưu Đãi)Sắc Phong Lệnh Cổ*2Đá Thức Tỉnh*5Dây Thả Diều*30
1200Đá Thân Mật Thú Cưng *3Chìa Thần Bí *15Đĩnh Bạc Lớn*600
2000 (Ưu Đãi)Quà Tiềm Năng*10Dương Chi Tiên Lộ*10Quẻ Từ*20
4000 (Ưu đãi)Đá Thức Tỉnh*5Uy Hổ Kỳ*1Tiền Bói*200
6750 (Ưu Đãi)Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Quà Thú Cưng*1
13500Hồn Thôi Oanh Oanh*10Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Hồn Thôi Oanh Oanh*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Thôi Oanh Oanh*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Hồn Thôi Oanh Oanh*150Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Hồn Thôi Oanh Oanh*250Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1