Chuỗi Sự Kiện Tuần (7/6 - 9/6)
06-06-2019

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 7/6 - 9/6 | Áp dụng S1 - S197
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãiGiới hạn mua
7/6Nạp ít nhất 200 vàngKẹo Que*151 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 2000 VàngUy Hổ Kỳ*11 vàng1
8/6Nạp ít nhất 200 vàngKẹo Que*151 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 6750 VàngTiền Bói*2001 vàng1
9/6Nạp ít nhất 200 vàngKẹo Que*151 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 6750 VàngTiền Bói*2001 vàng1