Chuỗi Sự Kiện Tuần (7/6 - 9/6)
06-06-2019

Vòng Quay Chiêu Tài

-= Vòng Quay Chiêu Tài =-

Thời gian:
  • 7/6 - 11/6 | Áp dụng S1 - S197
  • 1h ngày 12/6 kết thúc sự kiện
Nội dung
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi mỗi ngày nạp 10 Vàng, nhận được 1 điểm
  • Mỗi quay 1 lần tốn 6 điểm, điểm không đủ không thể quay thưởng
  • Rút thưởng trên 50 lần được xếp hạng toàn server, danh sách xếp hạng hiển thị Top 100
  • Sau khi kết thúc, người trong BXH sẽ nhận thưởng tương ứng, được gửi qua thư
  • Nhật ký rút thưởng của người chơi sẽ hiển thị Lịch sử trúng thưởng gần đây
TopPhần thưởng
1Uy Hổ Kỳ*5Đá tăng ST lv8*1Dưỡng Tâm Đơn*2000Đĩnh Bạc Lớn*2000
2Uy Hổ Kỳ*3Đá Giảm ST lv8*1Dưỡng Tâm Đơn*1800Đĩnh Bạc Lớn*1800
3Uy Hổ Kỳ*2Đá tăng ST lv7*1Dưỡng Tâm Đơn*1500Đĩnh Bạc Lớn*1500
4 - 10Uy Hổ Kỳ*1Đá Giảm ST lv7*1Dưỡng Tâm Đơn*1300Đĩnh Bạc Lớn*1300
11 - 20Hộp Mảnh Thần*50Đá tăng ST lv6*2Dưỡng Tâm Đơn*1000Đĩnh Bạc Lớn*1000
21 - 50Hộp Mảnh Thần*30Đá Giảm ST lv6*1Dưỡng Tâm Đơn*800Đĩnh Bạc Lớn*800
51 - 100Hộp Mảnh Thần*20Đá Tấn Công lv7*1Dưỡng Tâm Đơn*500Đĩnh Bạc Lớn*500
101 - 200Hộp Mảnh Thần*10Đá Phòng Thủ lv7*1Dưỡng Tâm Đơn*300Đĩnh Bạc Lớn*300