Chuỗi Sự Kiện Tuần (8.2 - 10.2)
07-02-2019

BXH Vui Vẻ Tiêu Tương & Chân Cơ

-= BXH Vui Vẻ Tiêu Tương & Chân Cơ =-

Thời gian:
  • 8.2 - 10.2 | Áp dụng S1 - S189
  • 1h sáng ngày 11.2 kết thúc trao quà
Hoa Mưa Xuân
Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Chân Cơ*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1EXP Đơn Chí Tôn*100
Hạng 2-3Hồn Phách Chân Cơ*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20EXP Đơn Chí Tôn*70
Hạng 4-10Hồn Phách Lữ Bố*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15EXP Đơn Chí Tôn*40
Hạng 11-20Hồn Phách Lữ Bố*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7EXP Đơn Chí Tôn*10
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Chân Cơ*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1EXP Đơn Chí Tôn*100
Hạng 2-3Hồn Phách Chân Cơ*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20EXP Đơn Chí Tôn*70
Hạng 4-10Hồn Phách Lữ Bố*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15EXP Đơn Chí Tôn*40
Hạng 11-20Hồn Phách Lữ Bố*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7EXP Đơn Chí Tôn*10

Thưởng đạt mốc
Tặng hoaThưởng  
50Hoa Mưa Xuân*5EXP Đơn Siêu*4Đĩnh Bạc Lớn*1
100Hoa Mưa Xuân*10EXP Đơn Siêu*6Đĩnh Bạc Lớn*2
200Hoa Mưa Xuân*20EXP Đơn Siêu*8Đĩnh Bạc Lớn*3
500Hoa Mưa Xuân*50EXP Đơn Siêu*10Đĩnh Bạc Lớn*4
1000Hoa Mưa Xuân*100EXP Đơn Siêu*15Đĩnh Bạc Lớn*5
1500Hoa Mưa Xuân*150EXP Đơn Chí Tôn*2Đỉnh Bạc Lớn *10
2000Hoa Mưa Xuân*200EXP Đơn Chí Tôn*3Đỉnh Bạc Lớn *20