Chuỗi Sự Kiện Tuần (8.2 - 10.2)
07-02-2019

Đổi Vật Phẩm Đặc Biệt - Giảm Giá

-= Đổi Vật Phẩm Đặc Biệt - Giảm Giá =-

Thời gian:
  • 8.2 - 10.2 | Áp dụng S1 - S189
  • Các vật phẩm đã có rồi, nếu đổi nữa sẽ chỉ hiển thị 1 lần. Các Chủ nhân lưu ý
Vật Phẩm dùng để đổiVật Phẩm NhậnĐiều KiệnSố lần đổi trong ngày
Vàng*1Dưỡng Tâm Đơn*10VIP 0 Trở lên1
Vàng*1Du Xuân*2VIP 1 trở lên1
Vàng*1Du Xuân*3Vip 4 trở lên1
Vàng*1Tinh Thần Nguyên*2Vip 8 trở lên1
Vàng*1 Quà Tiềm Năng*2Vip 10 trở lên1
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 2 trở lên2
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 10 trở lên5
Vàng*1999Đá Luyện Cao*1Vip 2 trở lên2
Vàng*999Đá Luyện*1Vip 2 trở lên3
Vàng*1299Nền Thủy Tạ Đình ĐàiVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Giang Thôn Vấn ThiếuVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Hạnh VũVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Nền Liên ĐăngVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*3999Khung Avatar Tâm Tâm Tương ẤnVIP 0 Trở lêntrong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*30Du Xuân*1Vip 1 trở lên250 lần mỗi ngày
Thiên Cơ Đồ*1Du Xuân*2VIP 0 Trở lên30 lần mỗi ngày
Vàng*200Hộp Mảnh Thần*3Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*200Tinh Thần Nguyên*1Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*100Quà Tiềm Năng*1VIP 0 Trở lên20 lần mỗi ngày