Chuỗi Sự Kiện Tuần (8.2 - 10.2)
07-02-2019

Nạp Tích Lũy 3 Ngày

-= Nạp Tích Lũy 3 Ngày =-

Thời gian:
  • 8.2 - 10.2 Áp dụng S1 - S189
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Hoa Mưa Xuân*10Khung Chat Mèo Mộng Mơ*1Tinh Thần Nguyên*2
800Hoa Mưa Xuân*20Đá Thức Tỉnh*2Quà Tiềm Năng*5
1200Hoa Mưa Xuân*30Dương Chi Tiên Lộ*2Quà Tiềm Năng*10
2000Hoa Mưa Xuân*40Quả Thần Bí*10Quẻ Từ*20
4000Dương Chi Tiên Lộ*5Tinh Thần Nguyên*10Quẻ Từ*30
6750Uy Hổ Kỳ*1Đá Thức Tỉnh*3Đá Luyện*2
13500Skin Di Thân Vương*1Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Đá Đột Phá Trang Bị *40
20000Đá Tiến Cấp Trân Bảo-Cao*1Quy Giáp*100Quà Thiên Toàn*1
30000Đá Tiến Cấp Trân Bảo-Cao*2Uy Hổ Kỳ*1Quà Bộ Thiên Toàn*1
40000Đá Thức Tỉnh*15Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Đá Thức Tỉnh*20Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1