Chuỗi Sự Kiện Tuần (8.2 - 10.2)
07-02-2019

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 8.2 - 10.2 | Áp dụng S1 - S189
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãiGiới hạn mua
08/02Nạp ít nhất 400 vàngDu Xuân*151 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngTinh Thần Nguyên*31 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 6750 VàngQuà Tiềm Năng*301 vàng1
09/02Nạp ít nhất 400 vàngDu Xuân*151 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngTinh Thần Nguyên*31 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 6750 VàngQuà Đồ Cam*11 vàng1
10/02Nạp ít nhất 400 vàngDu Xuân*151 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngTinh Thần Nguyên*31 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 6750 VàngQuà Tiềm Năng*301 vàng1