Chuỗi Sự Kiện Tuần (8.3 - 11.3)
07-03-2019

Nạp x2

Tổng hợp thông tin 

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 8/3-11/3 Áp dụng S1 - S191
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngQuà Tiềm Năng*1Đóa Hồng*5Hoa Khai Phú Quý*3Hoa Thời Khắc Hồng*1 
200200 VàngQuà Tiềm Năng*1Đóa Hồng*15Hoa Khai Phú Quý*5Hoa Thời Khắc Hồng*1 
388400 VàngQuà Tiềm Năng*1Đóa Hồng*25Hoa Khai Phú Quý*10Hoa Thời Khắc Hồng*1 
800800 VàngQuà Tiềm Năng*2Đóa Hồng*50Hoa Khai Phú Quý*20Hoa Thời Khắc Hồng*1 
12001200 VàngQuà Tiềm Năng*3Đóa Hồng*75Hoa Khai Phú Quý*50Hoa Thời Khắc Hồng*1 
20002000 VàngQuà Tiềm Năng*5Đóa Hồng*125Hoa Khai Phú Quý*100Hoa Phi Hoa Luyến Luyến *1Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngQuà Tiềm Năng*10Đóa Hồng*250Hoa Khai Phú Quý*150Hoa Phi Hoa Luyến Luyến *2Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngQuà Tiềm Năng*15Đóa Hồng*425Hoa Khai Phú Quý*200Hoa Phi Hoa Luyến Luyến *3Đá Thức Tỉnh*7